Hlavní stránka


PRODUKTY

CENÍK

DODAVATELÉ

KE STAŽENÍ

PODPORA

ELEKTROODPAD

ETH

KONTAKT

 

Základní použití regulátorů ADEX

Regulátory ADEX se nejčastěji používají v soustavách, kde je požadována teplotní ochrana kotlů. Typickým příkladem je soustava s kotlem s ocelovým výměníkem. Je to velká většina kotlů na tuhá paliva (uhlí, dřevo, pelety) ale také některé plynové kotle. Tyto kotle vyžadují dodržení provozní teploty výměníku, což se zajišťuje hlídáním teploty vratné kotlové vody. U soustav s oběhovým čerpadlem v kotlovém okruhu by neměla teplota vratné vody dlouhodobě klesnout pod 60°C, u systémů se samotížným kotlovým okruhem pod 55°C. Při provozování kotle na nižších teplotách dochází ke snížení životnosti výměníků kotle. Často se tento jev nazývá nízkoteplotní korozí. U kotlů na tuhá paliva navíc dochází ke zvýšené tvorbě dehtů a celkovému zanášení kotle, což snižuje účinnost. U pyrolýzních kotlů nedochází optimálně k pyrolýze. To má za následek další snížení účinnosti. Uživatelé většinou poznají, že kotel správně "nehučí".
Regulátory ADEX hlídají kotle také proti nechtěnému nárůstu teploty nad havarijní mez. Regulační algoritmus zajistí řízené odpouštění výkonu z kotle tak, aby klesla teplota pod havarijní mez, ale aby současně nedošlo k propláchnutí kotle studenou vodou. Prudká změna teplot kotle škodí konstrukci kotle a navíc by došlo k náběhu kotle do plného výkonu v době, kdy je požadován nízký výkon kotle.

Pro splnění uvedených požadavků se většinou používá následující systém:

Z regulátorů ADEX lze pro tuto aplikaci použít ADEX Comfort R, ADEX Numira R5.1 nebo ADEX EKVI 5.1.
Regulátory Numira se používají tam, kde není žádoucí zásah obsluhy do nastavení regulátoru. Numira nemá žádné nastavovací prvky pro obsluhu. Teplotu topné vody vypočítává podle chování pokojového termostatu a potřebuje několik hodin na seznámení se s otopnou soustavou, na kterou adaptuje regulační algoritmus.
Regulátory EKVI se používají v objektech, kde není možno vybrat referenční místnost a prezentují klasický regulátor podle venkovní teploty.
Regulátor Comfort R v sobě slučuje vlastnosti obou předchozích a umožňuje doladit regulační proces pomocí čtyř nastavovacích prvků, přístupných obsluze.

Regulátor Comfort R navíc umožňuje ovládání záložního kotle pro případ, kdy hlavní kotel může vyhasnout a požaduje se automatický přechod na záložní, většinou plynový nebo elektrický kotel.

Kotle na tuhá paliva dosahují nejlepší ekonomičnosti provozu při jmenovitém výkonu. Proto se čím dál častěji osazují v kombinaci s akumulační nádrží. Jedná se o často používanou aplikaci s pyrolýzními kotli na dřevo v kombinaci s akumulací při žádosti o kotlíkovou dotaci.

Zde je opět nutno zajistit provozní teplotu kotle. K tomu se používá regulátor ADEX MIDI 2010. Kromě hlídání teploty vratné kotlové vody ovládá i podle teplotní diference na kotli oběhové čerpadlo kotle. Zamezuje tak zpětnému vybíjení nabité akumulační nádrže do kotle. Regulátor ADEX Comfort R zase pomocí vyhodnocení teplot z akumulační nádrže a kotlového okruhu nastavuje směšovací ventil topného okruhu s cílem nejprve výkon kotle předat otopné soustavě, přebytky ukládat do akumulační nádrže a po vyhasnutí kotle vyčerpat akumulační nádrž a popřípadě zapnout záložní kotel. K tomu postačuje jen jeden pokojový termostat. Při zátopu v hlavním kotli je automaticky záložní kotel odstaven.

 

 

Další zajímavé aplikace regulátorů ADEX

ADEX MIDI RC - Regulační souprava s bezdrátovou komunikací pro víceokruhové systémy. Jednoduchá montáž se sníženými nároky na kabeláž.

ADEX Comfort R/Systém 11 - systém s akumulací a záložním kotlem, připojeným přes přepínací ventil.

NUMIRA N3PT - Regulátor ADEX Numira s programem pro ovládání více čerpadel s jedním směšovacím ventilem.

 

 

AKTUALITY

30.8.2019
Aktualizace www stránek KTR. Pro odstranení starých stránek z paměti počítače doporučujeme v prohlížeči vymazat historii prohlížení nebo aktualizovat načtení stránky stiskem F5.


1.3.2019
Vstupuje v platnost nový ceník KTR

1.6.2018
Zahájení prodeje modulu ADEX ETH pro monitorování regulátoru ADEX Comfort R přes internet

20.2.2018
Nový regulátor ADEX Comfort RK nahradí ADEX MIDI RK