Hlavní stránka > Podpora


PRODUKTY

CENÍK

DODAVATELÉ

KE STAŽENÍ

PODPORA

ELEKTROODPAD

ETH

KONTAKT

 

Podpora

KTR s.r.o. řeší záruční i pozáruční opravy všech výrobků KTR.

V případě nějaké nefunkčnosti regulace doporučujeme nejprve kontaktovat emailem nebo telefonem naše pracovníky. Většina závad je způsobena nevhodným použitím regulátoru nebo chybou v zapojení. Na základě telefonické konzultace lze stanovit nejlepší způsob řešení závady.

Pokud si nejste jisti s použitím vybrané regulace, doporučujeme také zaslat dotaz emailem nebo zavolat. Rádi zkontrolujeme případnou aplikaci a zajistíme tak funkčnost regulace.

* Pošlete nám schéma Vaší kotelny. Navrhneme Vám vhodné řešení regulace tak, aby kotelna odpovídala Vašim požadavkům.

* Nevíte jak na to? Zavolejte nám.

KTR, s.r.o.  
U Korečnice 1770                                                           
688 01 Uherský Brod
           
  
email: ktrsro@seznam.cz              

www.ktr-adex.cz

mob. 777 626 802
, 737 889 831

 

Montážní tipy

Nevhodné snímání teploty kotlové vody
Při samotížné kotlové cirkulaci dochází někdy k rozdílné kotlové teplotě v kotlovém výměníku a na výstupním kotlovém potrubí, na které se čidlo běžně umísťuje. Obvyklým projevem tohoto stavu je, že při otevření směšovacího ventilu dojde k nárůstu teploty na výstupním kotlovém potrubí vytlačením horké vody z kotle. Regulátor pak při zavřeném směšovacím ventilu reaguje na var kotle opožděně. V takovém případě je nutno umístit čidlo výstupní vody co nejblíže kotlovému tělesu nebo přímo na kotlové těleso.

Problémy se snímáním teploty vratné kotlové vody

V samotížných kotlových okruzích bývá často problematické současně udržovat požadovanou teplotu vratné vody a přitom neomezovat výkon dodávaný do otopné soustavy. Při malém průtoku přes kotel a teplotním spádu daném nastavením výstupní i vratné kotlové teploty není možno odebrat z kotle jmenovitý výkon a obzvláště při zátopu do studené soustavy dochází k prodloužení doby, než je dosažena požadovaná pokojová teplota. Po prohřátí otopné vody v soustavě dojde k k takovému pootevření směšovacího ventilu, že průtok přes kotel je již dostačující.
Nejúčinnějším řešením popsaného problému je použití primárního i sekundárního oběhového čerpadla, kdy je zajištěno i správné směšování otopné vody směšovacím ventilem. Pokud je kotlový okruh realizován bez kotlového čerpadla, je nutno zajistit aby v něm bylo co nejméně překážek samotížné cirkulace a aby měl dostatečnou výšku. Obzvláště malá světlost potrubí, použití nevhodných ventilů (šoupátka místo kulových ventilů), zbytečná kolena na potrubí, dlouhé vodorovné úseky potrubí, ... způsobují že samotížná cirkulace v kotlovém okruhu nefunguje. Proto je potřeba samotížný okruh realizovat potrubím dostatečné světlosti (nejlépe blížící se výstupní světlosti kotle), bez zbytečných kolen a s výškou alespoň 1 metr. Z hlediska regulace je vhodné čidlo vratné kotlové vody umístit do nejvyššího bodu vratného kotlového potrubí (pod směšovací ventil). Při pomalé kotlové cirkulaci se do tohoto místa dříve dostane teplá voda - zrychlí se otvírání směšovacího ventilu. Pokud by hrozilo podchlazení kotle proplachováním vodou z kotlového okruhu, tak to čidlo i na tomto místě zaregistruje.

Pozn.: Řešením není ani osazení pouze kotlového čerpadla bez čerpadla v otopném okruhu. Bez čerpadla v otopném okruhu dochází při změnách průtoku přes otopný systém k nerovnoměrnému zásobování teplem především u vzdálenějších radiátorů.

 

Teplota vody v zásobníku TUV
Pro omezení teploty TUV lze řídit ohřev TUV na požadovanou teplotu už při nabíjení TUV použitím nabíjecího čerpadla nebo ventilu. Vhodnějším řešením je nabíjení zásobníku TUV na kotlovou teplotu a omezení teploty TUV řešit až na straně TUV směšovacím ventilem. Toto řešení umožňuje použití samotížné cirkulace nabíjecího okruhu, což má kladný vliv na ošetření výpadku proudu a odběr výkonu po dobu sklesávání výkonu kotle. Současně se tímto řešením zvýší energie, akumulovaná v zásobníku TUV (více teplé vody po smíchání na nižší teplotu) a odstraní se problém přemnožení nebezpečných baktérií.

Jako termostat pro zásobníky TUV je vhodné použít termostat ADEX TTUV, který umožňuje nastavit hysterezi spínání a tím omezit počet nabíjecích cyklů především v letním období.

Přetápění vytápěného prostoru v přechodném období s regulátorem Comfort
Regulátory Comfort umožňují zvýšení tepelné pohody omezením sklesání teploty topné vody pod dolní mez, nazývanou jako udržovací teplota. Při provozu bez čidla venkovní teploty je tato hodnota pevně daná nastavením prvku TMIN. Většinou se nastavuje hodnota kolem 35°C. Zatímco v zimním období je efekt zlepšení tepelné pohody příjemný, může v přechodném období na jaře nebo na podzim docházet k nárůstu prostorové teploty nad požadovanou hodnotu. Funkce udržovací teploty se pak vypne nastavením prvku TMIN na minimální hodnotu. Regulátor pak při vypnutí pokojového termostatu na déle, než 10 minut přejde do letního režimu s odstavením kotle i čerpadel. Prvním sepnutím pokojového termostatu je letní režim ukončen a zahájí se vytápění na požadovanou prostorovou teplotu.

 

Potřebujete zajistit montáž regulace ADEX?
Potřebujete instalovat nový kotel a regulaci ADEX?

* Pro instalace kotlů na tuhá paliva v regionu 100km od Uherského Brodu pro Vás zajistíme smluvní topenářskou firmu, která Vás bude v krátké době kontaktovat , postará se o nabídku a po jejím schválení o realizaci.
Doporučená firma bude mít veškeré certifikace pro instalaci kotlů na "kotlíkové dotace" a na kotle osazené regulací ADEX RENES Vám poskytne prodlouženou záruku na dobu 4 let.

 

* Pro ostatní regiony ČR nebo pro jiné požadavky Vám poskytneme kontakt na zkušené topenářské firmy v dosahu Vašeho bydliště.