KTR s.r.o.

Katalogový list 430000

U Korečnice 1770

Uherský Brod

688 01

ADEX ZZ-1

Záložní zdroj servopohonu

 

tel. 0633 / 633985

Provedení: Nástěnné

 

Určení:

Záložní zdroj se používá k tříbodovým servopohonům 24V pro automatické přestavení ovládaného ventilu do krajní polohy při výpadku síťového napájení. Nejčastější aplikací je otevření směšovacího ventilu v systémech s automatickým kotlem na tuhá paliva. Zbytkový výkon kotle se během výpadků síťového napájení odvede samotížnou cirkulací do otopného systému. Zamezí se tak havarijnímu nárůstu kotlové teploty při ztrátě ovládání směšovacího ventilu a oběhového čerpadla.

 

 

Popis funkce:

Záložní zdroj plní následující funkce:

  • automatické dobíjení bezúdržbového akumulátoru 12V
  • automatické přepnutí servopohonu na záložní zdroj napětí 24V/50Hz při výpadku síťového napájení regulátoru kotelny
  • časově limitovaný chod záložního zdroje
  • automatické přepnutí servopohonu na regulátor při obnovení napájení

Záložní zdroj je propojen s řídícím regulátorem, který v normálním provozu ovládá servopohon podle regulačního programu. Servopohon je zapojen do záložního zdroje ZZ-1 a v normálním provozu je kontakty relé připojen k řídícímu regulátoru.

Záložní zdroj ZZ-1 je napájen napětím 24V/50Hz na svorkách 1 a 2. Toto napětí je usměrněno a stabilizováno pro dobíjení akumulátoru 12V. Dobíjení je omezeno na hodnotu 13,8V, což je mezní hodnota pro bezúdržbové akumulátory. Je-li na svorkách 1 a 2 přítomno napájecí napětí 24V/50Hz, jsou přepnuty kontakty relé tak, že servopohon je připojen na výstup řídícího regulátoru. Dojde-li k výpadku napájecího napětí 24V, je servopohon odpojen od řídícího regulátoru, je spuštěn záložní zdroj a zahájeno odměřování času chodu záložního zdroje. Doba chodu je z důvodu zamezení přehřátí záložního zdroje omezena na cca 6 minut. Tento čas je dostatečně dlouhý pro přestavení servopohonu do krajní polohy pro všechny typy servopohonů, používaných k regulátorům ADEX. Po uplynutí odměřeného času zůstává servopohon přepnut na výstup záložního zdroje, ale ten je vypnut časovačem. Tento stav trvá až do obnovení napájecího napětí 24V.

Dojde-li během chodu záložního zdroje k obnovení napájecího napětí 24V, je okamžitě servopohon kontakty relé přepnut na řídící regulátor, záložní zdroj je vypnut, je vynulován časovač doby chodu a je zahájeno dobíjení akumulátoru.

 

Technické parametry:

Napájení 24V/50Hz

Příkon elektroniky max. 200 mA při zcela vybitém akumulátoru

Výstup zálohovacího napětí 24+3V/50Hz+15% - max 200 mA

Doba zálohování max. 6 minut

Krytí IP 41

Rozměry š x v x h (max.) 140 x 190 x 55 mm

Zálohovací akumulátor 12V/0,8Ah (Doporučená výměna po cca 3 letech)

 

Kontrolky:

Zelená kontrolka “AKU” signalizuje zapnutí záložního zdroje a připravenost akumulátoru

(nesvítí-li je akumulátor zcela vybit nebo je vadný )

Červená kontrolka “CHOD” signalizuje chod záložního zdroje

Zelená kontrolka “NAP” signalizuje přítomnost napájecího napětí 24V na svorkách 1 a 2

 

Hlavní vypínač

Hlavní vypínač odpojuje od elektroniky záložního zdroje akumulátor. Neodpojuje od záložního zdroje řídící regulátor (zelená kontrolka svítí při zapnutí řídícího regulátoru i při vypnutém hlavním vypínači záložního zdroje). Ovládání servopohonu regulátorem tak není blokováno vypnutím hlavního vypínače záložního zdroje.

 

 

 

Zapojení elektrické svorkovnice:

U regulátoru PENTA se místo svorky č. 11 zapojí svorka č. 4, 6 nebo 8.