KTR s.r.o.

Katalogový list 180099

U Korečnice

Uherský Brod

688 01

ADEX SL-2

Elektronický regulátor kotle

 

tel. 0633 / 633985

Provedení: Regulátor pro kotel na uhlí VARIMATIK

 

Určení:

Regulátor je určen pro ovládání odtahového ventilátoru a motoru roštu automatického kotle na uhlí podle nastavené výstupní teploty kotlové vody.

Popis funkce:

Regulátor ADEX SL-2 měří pomocí odporového čidla teplotu kotlové vody a porovnává ji s nastavenou hodnotou. Při překročení nastavené hodnoty vypíná odtahový ventilátor a pohyb roštu. Při poklesu kotlové teploty o cca 5°C dojde k sepnutí ventilátoru a posuvu roštu.

Havarijní překročení teploty je sledováno bimetalovým termostatem s rozpínacím kontaktem. Rozepnutí havarijního termostatu odpojí napájení spínacích prvků ventilátoru a posuvu roštu a současně nastaví paměť havárie tak, že i při poklesu teploty pod havarijní mez zůstává blokován ventilátor i pohyb roštu až do příchodu obsluhy. Havárie je signalizována svitem červené kontrolky. Vybavení havárie se provede vypnutím spínače roštu na cca 5 sec. .

Posuv roštu je prováděn v krocích 0,5 až 3 sec. a prodlevou mezi kroky o délce cca 45 sec. . Tuto hodnotu lze interně přednastavit. v rozsahu 30 až 90 sec..

Vypínačem roštu lze vypnout posuv roštu při zachování chodu ventilátoru při přikládání.

Chod roštu ventilátoru je signalizován zelenými kontrolkami. Regulátor umožňuje dálkové ovládání kotle pokojovým termostatem nebo nadřazeným regulátorem topení připojením bezpotenciálového spínacího kontaktu na svorky PT.

 

Zapojení elektrické svorkovnice:

1

2

3

4

5

6

 

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

TK

PT

HT

 

UV

N

UR

UC

N

N

U

ČIDLO TEPLOTY

 

POKOJOVÝ TERMOSTAT

 

HAVARIJNÍ TERMOSTAT

 

VENTILÁTOR

 

MOTOR ROŠTU

 

SÍŤOVÝ PŘÍVOD

 

Typové vlastnosti:

- releové spínání motorů ventilátoru a posuvu roštu

- připojení pokojového termostatu na malé napětí

- kontaktní havarijní termostat

- nastavitelná rychlost posuvu roštu krokováním

- barevné kontrolky

 

Technické parametry:

Napájení : 230/50Hz

Příkon elektroniky: max. 3VA

Krytí : IP 41

Reléové spínací výstupy: až 3,15 A/250V stř. (omezení tavnou pojistkou Po 2)

Čidlo teploty: KTY 10-6 (odporové, 2000W /25°C)

Havarijní termostat: KO110100 (100°C)

Rozsah nastavení kotlové teploty: 60 - 90°C

Rozsah nastavení krokování posuvu roštu: 0,5÷3 : 45 sec *

Rozměry š x v x h (max.): 140 x 190 x 55 mm

* Hodnota interně nastavitelná v rozsahu 30 až 90 sec.

OVLÁDACÍ PRVKY:

Síťový spínač “Síť”

Síťový spínač odpojuje jak řídící elektroniku, tak motory ventilátoru a roštu od síťového napájení. Odpojován je fázový i nulový vodič. Síťový spínač má označené polohy O - I.

 

Třípolohový přepínač “Rošt”

Přepínač rošt slouží jako multifunkční ovládací prvek

a) odpojování motoru roštu:

- v horní poloze je přepínačem sepnuto automatické krokování roštu

- ve středové poloze jsou odpojeny kontaktem relé výstupy UR a UC pro motor roštu

- v dolní poloze ( jako tlačítko) je trvale sepnut motor roštu - především pro účely údržby

b) nulování paměti rozepnutí havarijního termostatu

Regulátor má zabudovanou paměť rozepnutí havarijního termostatu, která zůstává překlopena i při vypnutí síťového napájení. Paměť havárie se nuluje sepnutím spínače roštu do polohy automatického krokování. Podmínkou je odeznění havarijního stavu (sepnutý havarijní termostat) a vypnutí krokování roštu (střední poloha přepínače roštu) na minimálně 5 sekund.

Ovládací prvek “Teplota °C”

Tento ovládací prvek slouží pro nastavení vypínací teploty, snímané polovodičovým příložným čidlem KTY. Při dosažení nastavené teploty je vypnut motor roštu i odtahový ventilátor. Při poklesu teploty o cca 5°C pod nastavenou hodnotu jsou ventilátor i rošt spuštěny.

Ovládací prvek “Výkon %”

Tímto prvkem se nastavuje doba trvání posuvu roštu mezi pevnými prodlevami. Tak se mění výkon změnou aktivní plochy ohniště. Délka prodlevy je nastavena nastavovacím prvkem uvnitř regulátoru podle požadavku výrobce kotle.

 

SIGNALIZAČNÍ PRVKY

Ventilátor svit signalizuje chod odtahového ventilátoru

Rošt svit signalizuje chod motoru roštu

Porucha svit signalizuje stav s blokováním chodu ventilátoru a roštu po rozepnutí havarijního termostatu

Síť svit signalizuje sepnutí síťového spínače a provozu regulátoru