Držák ADEX VRG

Je-li v topném systému použitý směšovací ventil ESBE typu VRG, lze regulátor ADEX upevnit pomocí
držáku ADEX VRG přímo na tento směšovací ventil.

Postup montáže

 

1. Unašeč nasaďte na směšovací ventil tak,
že mezi unašeč (3)a hřídel ventilu (1)
vložíte podložku (2).

Unašeč natočte do výchozí polohy
pro montáž servopohonu – viz návod k servopohonu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda:

1 - hřídel směšovacího ventilu
2 - podložka (příslušenství držáku)
3 - unašeč (příslušenství servopohonu)

 

2. Držák přiložte na směšovací ventil a držte jej v požadované poloze

 

3. Na směšovací ventil nasaďte servopohon a přišroubujte jej středovým šroubem.

 

 

Směšovací ventil ESBE se servopohonem

a regulátorem upevněným na držáku.

Držák lze umístit zprava i zleva servopohonu

nebo nad servopohonem.

Příslušenství držáku

1. Podložka M5 x 9X1 ……… 1 ks
2. Šroub M5 x 6          ……… 2 ks
3. Šroub M3 x 12        ……… 1 ks

  •  
  •