KTR s.r.o.

NA4401CZ

U Korečnice 1770

Uherský Brod

688 01

ADEX TTUV1

Elektronický termostat

 

tel. 572 633 985

Provedení: Modul TTUV1

 

Popis:

Řídící modul TTUV1 zajišťuje nastavení vypínací teploty termostatu a diference (rozdílu) mezi vypínací a zapínací teplotou termostatu. K nastavení těchto parametrů slouží dva samostatné nastavovací prvky.

Určení:

Tento typ termostatu byl vyvinut pro potřeby nabíjení zásobníku TUV s cílem omezit četnost spínání nabíjecího zdroje - většinou plynového kotle. K tomu se využívá nastavení rozdílu mezi zapínací a vypínací teplotou cca 30°C.

 

 

Image2.gif (4474 bytes)

Obr. 1 Rozsah nastavení diference mezi vypínací a zapínací teplotou

Protože se nastavení vypínací teploty a diference mírně ovlivňuje, je nutno brát cejchování stupnice pouze jako orientační.

Image11.gif (4361 bytes)

Obr. 2 Pohled na modul TTUV1

 

Jako teplotní čidlo k modulu TTUV1 se používá čidlo ADEX C (typ T,K,V) . Čidlo je součástí dodávky.

Image5.gif (3228 bytes)

Obr. 3 Teplotní čidlo ADEX C

Teplotní čidlo se zapojuje na svorky modulu TTUV1 bez ohledu na pořadí svorek.

Aplikace s regulátorem ADEX Numira:

Image13.gif (4876 bytes)
Obr.4 Příklad použití termostatu TTUV s regulátorem ADEX Numira

 

Pro použití s regulátory ADEX NUMIRA se dodává pouze řídící modul TTUV1. Modul TTUV1 se nasune na konektorovou vidlici  na desce plošného spoje regulátoru ADEX NUMIRA.

Po nasunutí modulu na konektor je nutno vyjmout jumper TTUV a propojit svorky TU zkratovací propojkou - viz obr.5.

Na svorky TU lze zapojit místo propojky kontakt spínacích hodin. Termostat TTUV a spínací hodiny pak pracují v sérii. To znamená, že je-li jeden z nich rozepnutý, nenahřívá se TUV.

 

Sestttuv.gif (35429 bytes)

 

Obr. 5 Instalace modulu TTUV 1 do regulátoru ADEX Numira