KTR

s.r.o.

Katalogový list 440000

U Korečnice

Uherský Brod

688 01

ADEX TTUV

Elektronický termostat

 

tel. 0633 / 633985

Provedení: Krabička se síťovou vidlicí

Popis:

Elektronický termostat ADEX TTUV se skládá z řídícího modulu TTUV1, spínacího modulu TTUV2 a teplotního čidla.

Řídící modul TTUV1 zajišťuje nastavení vypínací teploty termostatu a diference (rozdílu) mezi vypínací a zapínací teplotou termostatu. K nastavení těchto parametrů slouží dva samostatné nastavovací prvky.

Spínací modul TTUV2 zajišťuje napájení termostatu TTUV a obsahuje výstupní relé s přepínacím kontaktem. Spínací modul je vestavěn do plastové krabičky se síťovou vidlicí.

Teplotní čidlo lze dodat v příložném provedení na trubku nebo do teplotní jímky s vnitřním průměrem 8,5 mm.

Určení:

Tento typ termostatu byl vyvinut pro potřeby nabíjení zásobníku TUV s cílem omezit četnost spínání nabíjecího zdroje - většinou plynového kotle. K tomu se využívá nastavení rozdílu mezi zapínací a vypínací teplotou cca 30°C

Svou univerzálností najde termostat TTUV uplatnění i v řadě dalších aplikací.

Elektronický termostat ADEX TTUV slouží k udržování teploty ve zvoleném rozmezí ovládáním zdroje tepla pomocí přepínacího kontaktu relé. Volbou velikosti rozmezí vypínací a zapínací teploty lze předurčit četnost spínání zdroje tepla.

Díky přepínacímu kontaktu relé lze nalézt i aplikace na chlazení nebo odvětrávání.

 

Popis funkce:

Při dosažení nastavené teploty na připojeném čidle termostat TTUV vypne výstupní relé. Při poklesu teploty o nastavenou diferenci dojde k sepnutí výstupního relé.

 

Technické parametry:

Napájení 230V/50Hz

Příkon elektroniky max. 1 VA

Rozsah nastavení vypínací teploty 40-90°C

Rozsah nastavení diference 5 - 40°C (obr.1)

Zatížitelnost kontaktu relé max. 8A/250V pro odporovou zátěž

Krytí IP 40

Elektrický předmět třídy II

Rozměry š x v x h 55 x 64 x 82 mm (bez síťové vidlice a nastavovacích prvků)

 

 

 

 

obr. 1 Rozsah nastavení diference mezi vypínací a zapínací teplotou

 

 

 

Obr.2 Pohled na termostat bez krytu  

 

 

  Obr.3 Boční pohled na termostat TTUV

 

 

Pro použití s regulátory ADEX NUMIRA je pro účely termostatu TUV určen pouze modul TTUV1 bez spínacího modulu. Modul TTUV1 lze přímo nasunout na vidlici přijímače RAT na desce plošného spoje regulátoru ADEX NUMIRA.