Procesorové regulátory

Procesorové regulátory ADEX Numira   jsou určeny pro ústřední vytápění s plynovými kotli nebo kotli na tuhá paliva. Provoz topného systému řídí podle požadované prostorové teploty v objektu. Díky snadnému ovládání z referenční místnosti jsou vhodné zvláště pro rodinné domky, malé a střední objekty.
Uplatní se zejména tam, kde je požadován efektivní celoroční automatický provoz kotelny. Mohou pracovat v systémech s nucenou i samotížnou cirkulací.

Výrobky s přívlastkem DIN jsou určeny pro rozvaděče s uchycením na DIN lištu, ostatní jsou v plastové skříňce na stěnu.

Základní řada

  Řízené výstupy
TYP Kotel 1
(* regulátor
kotelny)
Kotel 2 Čerpadlo
kotlového
okruhu
Nabíjecí
čerpadlo TUV
Čerpadlo topného okruhu Servopohon směšovacího ventilu
Numira 6.1 ANO ANO ANO ANO ANO ANO
Numira 5.1 ANO   ANO ANO ANO ANO
Numira   4.1 * ANO     ANO ANO ANO
Numira   3.1 * ANO       ANO ANO
Numira   2.1 *         ANO ANO
Numira  3.V * ANO *       ANO ANO

 

Zakázková výroba

Numira  5.2 * ANO ANO ANO   ANO ANO
Numira  4.2 * ANO   ANO   ANO ANO
Numira  3.2 *       ANO ANO ANO
Numira  2.2 * ANO         ANO
Numira 5.1 DIN ANO ANO ANO ANO ANO
Numira 6.1 DIN ANO ANO ANO ANO ANO ANO
Numira 3.V DIN * ANO *       ANO ANO

* Nepoužívat v nových projektech!
                              

Základní funkce

Řízení směšovacího ventilu podle požadované prostorové teploty

Regulátor ADEX NUMIRA je mikroprocesorový regulátor, který řídí dodávku tepla do objektu nastavováním směšovacího ventilu podle nastaveného teplotního programu ve vybrané referenční místnosti. Regulátor zaznamenává chování soustavy za poslední topný cyklus, z nich vypočítává výchozí hodnoty pro další topný cyklus a tyto koriguje podle chování teploty v referenční místnosti. Touto metodou jsou sníženy nároky na výběr referenční místnosti.

Spínání dvou kotlových jednotek

Regulátor si vypočítává potřebnou kotlovou teplotu a s ohledem na průběh skutečné kotlové teploty v čase spíná jeden nebo dva kotle. V základní konfiguraci lze navolit pevné pořadí kotlů, nebo jejich pravidelné střídání s ohledem ne stejné opotřebení kotlů.

Ochrana proti nízkoteplotní korozi

Regulátor umožňuje zajistit požadovanou teplotu vratné kotlové vody. Tuto teplotu lze volit nastavovacím prvkem v rozsahu 45 až 70°C podle typu kotle. Není-li tato funkce požadována, lze ji vyblokovat.

Zrychlený zátop

Při přechodu z útlumového do komfortního režimu vytápění regulátor zajišťuje dočasné navýšení teploty topné vody, dokud se nepřiblíží pokojová teplota cílené hodnotě.

Ohřev TUV

Regulátor zajišťuje řízení kotlů, kotlového čerpadla a nabíjecího čerpadla TUV podle požadavků termostatu TUV a to i v letním režimu. Při nabíjení TUV se zvyšuje teplota kotlového okruhu pro urychlené nahřátí TUV.

Dálkové spuštění provozu kotelny

Regulátor je vybaven vstupem pro spuštění provozu kotelny z dalšího regulátoru. Tak je možno využít regulátoru i pro rozvětvené systémy s oddělenými větvovými regulátory.

Protimrazová ochrana

Klesne-li kterákoliv ze snímaných teplot pod 5°C, je nastartován režim protimrazové ochrany. Regulátor zajistí spuštění kotle a ohřev všech měřených teplot alespoň na 10°C.

Havarijní ochrana

Překročí-li kotlová teplota 92÷95°C (podle nastavení požadované vratné vody) , je zajištěno automatické ochlazení kotle do otopné soustavy otvíráním směšovacího ventilu. Tato funkce má význam především u kotlů na tuhá paliva.

U nových reguláotorů ADEX Numira R je pro nastavení mezní kotlové teploty samostatný nastavovací prvek KMAX s rozsahem nastavení teploty 80 až 100°C.

Přepínání radiátorové / podlahové vytápění

Regulátor je vybaven přepínačem pro volbu otopného systému. Při přepnutí na podlahový systém jsou přestavěny výpočty na setrvačnější soustavu a omezena teplota topné vody na 50°C.

Pravidelné procvičování pohyblivých součástí

Je -li regulátor v letním režimu, zajišťuje 1x za 136 hodin procvičení oběhových čerpadel a směšovacího ventilu. Tím se zamezuje zatuhnutí usazenin a zablokování těchto zařízení.

Servisní tlačítko

Servisní tlačítko umožňuje prověření všech výstupů a tím i připojených zařízení jejich postupným zapínáním.

 

 

 

Příklady zapojení:

Aplikace Numira 6.1 (5251 bytes)

ADEX Numira 6.1

Aplikace Numira 5.1 (4911 bytes)

                               ADEX Numira 5.1

 

Aplikace regulátoru ADEX Numira 4.1 (4976 bytes)

                              ADEX Numira 4.1 * Nepoužívat v nových projektech!

 

Aplikace Numira 3.1 (4595 bytes)

                             ADEX Numira 3.1 * Nepoužívat v nových projektech!

 

Aplikace Numira 2.1 (4459 bytes)

                                ADEX Numira 2.1 * Nepoužívat v nových projektech!

Aplikace Numira 3.V (7049 bytes)

                              ADEX Numira 3.V * Nepoužívat v nových projektech!

 

Provedení ADEX Numira 3.V slouží k řízení zónových topných okruhů v rozvětveném systému.

 

 

Návrat na hlavní stranu