KTR

s.r.o.

Katalogový list 460000

U Korečnice

Uherský Brod

688 01

ADEX PHS

Poruchová a havarijní signalizace

 

tel. 0633 / 633985

Provedení: Modulbox na DIN lištu, šířka 6 modulů

 

 

Určení:

Modul ADEX PHS slouží pro signalizaci poruchových a havarijních stavů v kotelnách nebo k obdobným účelům. Modul vyniká vysokou odolností proti elektromagnetickému i elektrostatickému rušení.

Popis funkce:

Modul ADEX PHS je vybaven čtyřmi nízkonapěťovými vstupy pro registraci stavu výstupního kontaktu poruchových a havarijních snímačů. Vstupy modulu ADEX PHS se aktivují sepnutím beznapěťového kontaktu, zapojeného na vstup modulu. Lze použít i snímače, osazené na výstupu tranzistorem s otevřeným kolektorem.

Reakce na sepnutí kontaktu snímače:

  • rozsvítí se kontrolka “STAV” pro příslušný vstup
  • sepne výstupní relé modulu PHS (houkačka)
  • stav je uložen do paměti PHS - rozsvítí se kontrolka “PAMĚŤ” pro příslušný vstup

Po rozepnutí kontaktu snímače zhasne kontrolka “STAV”. Kontrolka “PAMĚŤ” svítí až do příchodu obsluhy. Současně je sepnuto výstupní relé. Informace v paměti zůstává i po výpadku napájení.

Vypnutí signalizace:

  • po stisku tlačítka RESET je vypnuto výstupní relé modulu
  • jsou vymazány informace z paměti jednotlivých vstupů
  • zůstává signalizace stavu jednotlivých snímačů kontrolkami “STAV”

Dojde-li po vypnutí snímače do 10 sekund k opětovnému sepnutí snímače, je zobrazován pouze stav snímače kontrolkou “STAV” bez sepnutí výstupního relé modulu ADEX PHS (houkačky).

 

Technické parametry:

Napájení 230V/50Hz

Počet vstupů pro snímače 4

Aktivní stav snímače sepnutý kontakt

Zatížení kontaktu snímače 12Vss / 20 mA

Výstup modulu přepínací kontakt relé 8A/250V (odporová zátěž)

Rozměry š x v x h 106 x 90 x 75 mm

Rozměr na DIN liště 6 modulů

 

 

Zapojení svorkovnice:

 

Typická aplikace: