KTR s.r.o.

Aplikace petadomi

U Korečnice 1770

Uherský Brod

688 01

ADEX DOMINO

ŘADIČ KASKÁDY KOTLŮ

 

tel. 0633 / 633985

Příklad aplikace s pokojovým termostatem PETA 75.500

 

Řadiče kaskády kotlů  ADEX DOMINO  jsou vybaveny analogovým vstupem pro možnost řízení počtu sepnutých kotlů. Je-li na analogový vstup řadiče připojeno menší napětí, než 10V, je omezen počet sepnutých kotlů.

Vstupní napětí

Sepnuté výstupy

0 - 2V

-

2 - 4V

K1

4 - 6V

K1,K2

6 - 8V

K1,K2,K3

8 - 10V

K1,K2,K3,K4

 

Řadič ADEX DOMINO N1 je procesorem řízený a podle hodnoty vstupního napětí 0-10V snižuje počet sepnutých kotlů podle vstupního analogového napětí. Pro vstupní napětí 10V ponechává původní počet sepnutých kotlů, pro 5V snižuje počet sepnutých kotlů na polovinu a pro 0V zablokuje všechny kotle.

Tato funkce řadičů DOMINO se využívá buď ve spojení s regulátory ADEX EKVI, vybavenými analogovým výstupem 0-10V nebo pro ovládání kaskády kotlů prostorovým proporcionálním termostatem s výstupem 0-10V, typ PETA 75.500. Velmi jednoduše se pak dosáhne efektivního řízení kaskády kotlů podle venkovní nebo vnitřní teploty bez nároků na další regulaci.

 

Základní aplikace s prostorovým termostatem PETA 75.500:

 

 

Svorkové propojení řadiče ADEX DOMINO N1 s termostatem PETA 75.500:

Není-li vyžadováno časové řízení, propojí se svorky pro spínací hodiny zkratovací propojkou.