ADEX Numira N3PT

Tato aplikace je určena pro systémy, kde jeden směšovací ventil připravuje teplotu topné vody pro více větví. Regulace prostorové teploty pro jednotlivé větve se provádí pomocí ovládání oběhových čerpadel jednotlivých větví. Teplota topné vody za směšovacím ventilem se určuje podle chování jednotlivých pokojových termostatů tak, aby byla uspokojena každá větev. Tento typ regulace se volí pouze při požadavku na levnou regulaci rozvětveného otopného systému. Z hlediska tepelné pohody nemůže nahradit sytém, kde každá větev má svůj směšovací uzel.

 

nu3pt_61.gif (8324 bytes)

Z hlediska tepelné ochrany kotle regulátor navazuje na regulační funkce regulátorů ADEX Numira se snímáním výstupní i vratníé kotlové teploty.

Pro systémy se dvěma otopnými větvemi lze regulátor ADEX Numira N3PT nakonfigurovat tak, že výstup pro třetí čerpadlo může sloužit pro ovládání nabíjecího čerpadla TUV nebo primárního kotlového čerpadla.

 

nu3pt_63.gif (8456 bytes)

Regulátory Numira N3PT se vyrábějí i v provedení pro jeden kotel nebo pro ovládání pouze dvou čerpadel.

Kompletní popis regulátoru včetně rozpisu jednotlivých variant je v souboru pdf zde ke stáhnutí (738kB).

Návrat do kapitoly APLIKACE