KTR   s.r.o.

Katalogový list 240099

U Korečnice
Uherský Brod
688 01

ADEX
DYNAMICKÝ REGULÁTOR TOPENÍ

tel. 572 633 985 Provedení: ADEX NUMIRA 4.1

 

Aplikace regulátoru ADEX Numira 4.1 (4976 bytes)

Typové vlastnosti:
- ovládání pseudoproporcionálním
  pokojovým termostatem
- nepotřebuje venkovní čidlo
- ovládá směšovací ventil
- sleduje chování teplot v čase
- ovládá 1 nebo 2 kotle
- spíná oběhové čerpadlo topné vody
- spíná zkratovací nebo kotlové čerpadlo
- spíná nabíjecí čerpadlo nebo
  elektroventil TUV
- v letním režimu pravidelně procvičuje
  čerpadla a směšovací ventil
- ochrana kotle proti nízkoteplotní korozi
- protimrazová ochrana
- použitelnost pro podlahové vytápění
- zrychlený zátop

Technické parametry:
Napájení 230V/50Hz
Výstupy pro kotle K1, K2 spínací kontakt 5A/250V
Výstup pro servopohon 24V/50Hz, 5VA, 90 /150sec.
Výstupy pro čerpadla M1,2,3 230V/50Hz, max. 200VA
Rozměry 190 x 140 x 55 mm
Teplotní čidla KTY 10

 

Základní funkce

                                           

Elektrické zapojení:

 

Svorkovnice Numira 4.1 (17212 bytes)

Pohled na regulátor

 

Pohled na regulátor Numira (5582 bytes)
Legenda:
1 Nastavovací prvek P1 teploty vratné vody
2 Servisní tlačítko
3 Konfigurační spínače SW1,2,3,4
4 Konektor modulu TTUV1
5 Kontrolka sepnutí PK (dálk. spuštění kotelny)
6 Kontrolka sepnutí TU (termostat TUV)
7 Kontrolka sepnutí PT (pokojový termostat)
8 Kontrolka havarijní teploty kotle (95°C)
9 Kontrolka podchlazení kotle
10 Kontrolka zavírání servopohonu
11 Kontrolka otvírání servopohonu
12 Kontrolky sepnutí relé
13 Hlavní vypínač s doutnavkou
14 Síťový transformátor
15 Pojistka čerpadel
16 Pojistka elektroniky
17 Síťový filtr
18 Svorkovnice
19 Ochranná svorka PE