KTR   s.r.o.

Katalogový list 270099

U Korečnice
Uherský Brod
688 01

ADEX
DYNAMICKÝ REGULÁTOR TOPENÍ

tel. 572 633 985 Provedení: ADEX NUMIRA 3.V

Aplikace Numira 3.V (7049 bytes)

Typové vlastnosti:
- ovládání pseudoproporcionálním
  pokojovým termostatem
- nepotřebuje venkovní čidlo
- ovládá směšovací ventil
- sleduje chování teplot v čase
- komunikuje s regulátory NUMIRA
- spíná oběhové čerpadlo topné vody
- v letním režimu pravidelně procvičuje
  čerpadla a směšovací ventil
- ochrana kotle proti nízkoteplotní korozi
- protimrazová ochrana
- použitelnost pro podlahové vytápění
- zrychlený zátop

Technické parametry:
Napájení: 230V/50Hz
Výstup K1: spínací kontakt 5A/250V
Výstup pro servopohon: 24V/50Hz, 5VA, 90 /150sec.
Výstupy pro čerpadlo M1: 230V/50Hz, max. 200VA
Rozměry 190 x 140 x 55 mm
Teplotní čidla KTY 10
Základní funkce

 

Elektrické zapojení:

Svorkovnice Numira 3.V (4720 bytes)

Pohled na regulátor:

 Pohled na regulátor Numira (5582 bytes)

Legenda:
1 Nastavovací prvek P1 teploty vratné vody
2 Servisní tlačítko
3 Konfigurační spínače SW1,2,3,4
4 Konektor modulu TTUV1
5 Kontrolka sepnutí PK (dálk. spuštění kotelny)
6 Kontrolka sepnutí TU (termostat TUV)
7 Kontrolka sepnutí PT (pokojový termostat)
8 Kontrolka havarijní teploty kotle (95°C)
9 Kontrolka podchlazení kotle
10 Kontrolka zavírání servopohonu
11 Kontrolka otvírání servopohonu
12 Kontrolky sepnutí relé
13 Hlavní vypínač s doutnavkou
14 Síťový transformátor
15 Pojistka čerpadel
16 Pojistka elektroniky
17 Síťový filtr
18 Svorkovnice
19 Ochranná svorka PE