KTR

s.r.o.

Katalogový list 540002

U Korečnice

Uherský Brod

688 01

ADEX DOMINO N2

Řadič kaskády kotlů

 

tel. 0633 / 633985

Provedení: Skříňka pro montáž na stěnu

Určení:

Procesorový řadič kaskády kotlů ADEX DOMINO N2 zajišťuje ovládání dvou kotlových jednotek nebo dvoustupňového kotle se dvěma oběhovými čerpadly, společného oběhového čerpadla a směšovacího ventilu pro ochranu kotlového okruhu nebo přepínacího ventilu pro ohřev TUV.

Technické parametry:

Napájení 230V/50Hz

Výstupy pro K1,K2 spínací kontakt relé, zatížitelnost 6A/250V

Výstupy M1,M2,M3 výstupy 230V/50Hz, max 3.15 A celkem

Výstup pro servopohon 24V/50Hz, 5VA, tříbodový (120 až 150 sec./90°)

Vstupy PT,TU,PK nízkonapěťový vstup pro spínací kontakt

Vstup AI analog 0-10V

Teplotní čidla TK, TV KT 100 ( 2000W /25°C)

Rozsah nastavení teploty 45 - 90°C

Rozměry 190 x 140 x 55 mm

Průchodky 6 x

Základní aplikace:

I. Se směšovacím ventilem pro ochranu kotlů

Regulátor udržuje nastavenou výstupní teplotu z kaskády spínáním vypočteného počtu kotlů. Čerpadla M1 a M2 spínají současně s příslušným kotlem a dobíhají po vypnutí kotle 5 minut.

V této aplikaci je možnost osadit směšovací ventil a čidlo teploty vratné kotlové vody pro ochranu kotlů proti nízkoteplotní korozi. Regulátor ovládá směšovací ventil pro zamezení poklesu vratné kotlové vody pod 55°C. Vyhodnocování vratné vody napomáhá i udržování výstupní teploty. Není-li čidlo vratné vody osazeno, funkce je automaticky ignorována.

II. S přepínacím ventilem a nabíjecím čerpadlem TUV

Regulátor zajišťuje vždy při sepnutí termostatu TUV přestavení ventilu TUV, sepnutí kotle K1 a čerpadla M1 bez ohledu na vstup AI a PT.

Funkce pro aplikace I a II se volí konfiguračním přepínačem při instalaci.

Čerpadlo M3 běží při sepnutém vstupu PT s doběhem 5 minut. Zapojuje se v systémech se společným čerpadlem pro oba kotle.

 

 

 

 

Význačné vlastnosti:

Vstup pro dálkové ovládání

U plynových kotlů lze pomocí vstupu PT ovládat zapnutí a vypnutí kaskády. U kotlů na tuhá paliva je tento vstup ignorován. Typ kotlů se určuje konfiguračním přepínačem.

Automatické střídání kotlů

Regulátor automaticky prostřídává každých 6 hodin pořadí kotlů. Tuto funkci lze zablokovat propojením svorek PK.

Postupné zapínání a vypínání kotlových jednotek

Jednotlivé kotlové stupně se připojují a odpojují s prodlevou 3 minuty.

Analogový vstup AI pro korekci výkonu

Umožňuje připojení jednotky ADEX EKVI pro regulaci kaskády podle venkovní teploty.

Pravidelné letní procvičování ventilu a čerpadla

Mimo režim vytápění procvičuje regulátor 1 x za týden připojené čerpadlo a směšovací ventil.

Doběh čerpadel

Regulátor zajišťuje doběh čerpadel po vypnutí kotlů.

Protimrazová funkce

Při poklesu kotlové teploty pod 5°C automaticky zajistí spuštění kotle K1 až do natopení na teplotu 55°C.

Ochrana proti havarijnímu přetopení.

Při nárůstu kotlové teploty nad 90°C jsou vždy vypnuty všechny kotle, při nárůstu nad 95°C jsou navíc nuceně sepnuta oběhová čerpadla a v aplikaci I otvírán směšovací ventil .

PID charakteristika

Kotlová teplota je vyhodnocována s ohledem na rychlost nárůstu i poklesu a omezení krátkodobých změn.

Uzpůsobení pro kotle na tuhá paliva

Pro kotle na tuhá paliva je zabezpečen minimálně jednou za den trvalý provoz každého kotle po dobu 16 minut bez ohledu na ostatní parametry. Kotlová teplota je udržována trvale bez ohledu na stav vstupu PT. Při poklesu kotlové teploty pod 35°C jsou kotle odstaveny.

 

Typické aplikace pro otopné systémy:

Obr. 1 Kaskáda ve spojení s regulátorem ADEX Numira

 

Obr. 2 Ekvitermní regulace s kaskádou kotlů bez směšovacího ventilu

 

Připojovací schéma regulátoru ADEX Domino N2: