KTR   s.r.o.

Katalogový list 350099

U Korečnice
Uherský Brod
688 01

ADEX DOMINO N1
Řadič kaskády kotlů

tel. 572 633 985 Provedení: DIN (montáž do rozvaděče na DIN lištu)

Pohled na DOMINO N1 (19674 bytes)

Legenda:
K1 až K2 .......... - kotel 1 až kotel 2
M1 .................... - oběhové čerpadlo
PT ..................... - vstup pro dálkové spínání kaskády, určeno pro připojení
                              nadřazených regulátorů nebo pokojového termostatu
TU .................... - vstup pro termostat TUV ( teplé užitkové vody )
PK ................... - propojením svorek PK se zablokuje střídání kotlů,
                             kotle spínaji stáke v pořadí 1, 2, 3, 4
AI .................... - zde možno připojit regulátor nebo pokojový termostat
                             s řídícím výstupním signálem 0 - 10V, výkon kaskády
                             je pak řízen plynule, k regulaci teploty topné vody není
                             potřeba směšovací ventil


Určení:

Procesorový řadič kaskády kotlů ADEX DOMINO N1 je určen pro kotle na tuhá paliva, plyn, topný olej neb elektřinu. Zajišťuje ovládání čtyř kotlových jednotek nebo dvou dvoustupňových kotlů a oběhového čerpadla a směšovacího ventilu pro ochranu kotlového okruhu nebo přepínacího ventilu a nabíjecího čerpadla TUV. V konfiguraci lze počet ovládaných jednotek omezit na tři nebo dvě.

 

 Základní aplikace:

I. Se směšovacím ventilem a primárním čerpadlem pro ochranu kotlů

Aplikace I (3827 bytes)

Regulátor udržuje nastavenou výstupní teplotu z kaskády spínáním vypočteného počtu kotlů. Současně spíná primární kotlové čerpadlo s doběhem 5 minut po vypnutí kotlů.
V této aplikaci je možnost osadit čidlo teploty vratné kotlové vody pro ochranu kotlů proti nízkoteplotní korozi. Regulátor ovládá směšovací ventil pro zamezení poklesu vratné kotlové vody pod 55°C. Vyhodnocování vratné vody napomáhá i udržování výstupní teploty. Není-li čidlo vratné vody osazeno, funkce je automaticky ignorována.

 

 

 

II. S přepínacím ventilem a nabíjecím čerpadlem TUV

Aplikace II (3502 bytes)

Regulátor zajišťuje vždy při sepnutí termostatu TUV přestavení ventilu TUV, sepnutí nabíjecího čerpadla TUV a kotle K1 bez ohledu na vstup AI a PT.

 

 

Funkce pro aplikace I a II se volí konfiguračním přepínačem při instalaci.

Základní funkce:

Vstup pro dálkové ovládání
U plynových kotlů lze pomocí vstupu PT ovládat zapnutí a vypnutí kaskády. U kotlů na tuhá paliva je tento vstup ignorován.

Automatické střídání kotlů
Regulátor automaticky prostřídává každých 6 hodin pořadí kotlů. Tato funkce lze zablokovat propojením svorek PK.

Postupné zapínání a vypínání kotlových jednotek
Jednotlivé kotlové stupně se připojují a odpojují s prodlevou 3 minuty.

Analogový vstup AI pro korekci výkonu
Umožňuje připojení jednotky ADEX EKVI pro regulaci kaskády podle venkovní teploty.

Pravidelné letní procvičování ventilu a čerpadla
Mimo režim vytápění procvičuje regulátor 1 x za týden připojené čerpadlo a směšovací ventil.

Doběh čerpadla
Regulátor zajišťuje doběh čerpadla po vypnutí kotlů.

Protimrazová funkce
Při poklesu kotlové teploty pod 5°C automaticky zajistí spuštění kotle K1 až do natopení na teplotu 55°C.

Ochrana proti havarijnímu přetopení.
Při nárůstu kotlové teploty nad 90°C jsou vždy vypnuty všechny kotle, při nárůstu nad 95°C je navíc nuceně sepnuto oběhové čerpadlo a otvírán směšovací ventil .

PID charakteristika
Kotlová teplota je vyhodnocována s ohledem na rychlost nárůstu i poklesu a omezení krátkodobých změn.

Uzpůsobení pro kotle na tuhá paliva
Pro kotle na tuhá paliva je zabezpečen minimálně jednou za den trvalý provoz každého kotle po dobu 16 minut bez ohledu na ostatní parametry. Kotlová teplota je udržována trvale bez ohledu na stav vstupu PT. Při poklesu kotlové teploty pod 35°C jsou kotle odstaveny.

 

 

Technické parametry:

Napájení 230V/50Hz
Výstupy pro K1,K2,K3,K4,M1   - spínací kontakt relé, zatížitelnost 6A/250V
Výstup pro servopohon                  -24V/50Hz, 5VA, tříbodový
Vstupy PT,TU,PK                         -nízkonapěťový vstup pro spínací kontakt
Vstup AI analog 0-10V
Teplotní čidla TK, TV KT 100 ( 2000W /25°C)
Rozsah nastavení teploty 45 - 90°C
Rozměr na DIN liště 9 modulů

 

 

 

Příklady zapojení v topném systému