ADEX COMFORT 12PV

Použití

 

ADEX Comfort 12PV je určen pro topné soustavy s akumulačním zásobníkem a záložním kotlem, který je
od akumulační nádrže oddělen přepínacím ventilem.  Takové zapojení umožňuje do systému instalovat dva
i více topných okruhů. Pro správnou funkci systému musí být hydraulické zapojení a rozmístění čidel provedeno
přesně podle schématu na obr. 1.

 

  

 

Obr. 1  Topný systém s akumulačním zásobníkem a  záložním kotlem

 

     

ON

 

   Odpovídající nastavení konfiguračních přepínačů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1            2

 

 

 Otočný přepínač nastavte dle zvoleného řídícího programu.

 Viz str. 15-18 v návodu ADEX Comfort 12.

 

 

 

Popis funkce

 

Přepne-li se regulátor z Letního režimu do Zimního režimu, zapne oběhové čerpadlo topného okruhu,
otevírá směšovací ventil a nasává k čidlům V a T vodu z nádrže. Signalizuje to blikáním kontrolky
T,
aniž by zapnul záložní kotel. Ohřejí-li se čidla do deseti minut na požadovanou teplotu, nezapne regulátor
záložní kotel a pracuje ve standardním režimu:

 

Ukládání přebytků tepla do akumulační nádrže (kontrolkaT nesvítí)

 

Je-li teplota na čidle K je větší jak teplota na čidle V, otevírá se směšovací ventil topného okruhu
jen tolik, aby nebyla nasávána voda z akumulační nádrže. Kotel na tuhá paliva topí přímo do topného okruhu,
do akumulačního zásobníku se ukládají pouze přebytky tepla.

 

Vybíjení akumulační nádrže (kontrolka T svítí)

Je-li teplota na čidle K stejná nebo menší než na čidle V, odebírá se teplo z akumulačního zásobníku.
Směšovací ventil se otevírá dle potřeby bez omezení.

 

 

 

 

Záložní kotel

 

Není-li teplota v nádrži ani v kotli na tuhá paliva dostatečně vysoká, kontroluje regulátor, zda je nádrž vybita
na teplotu nastavenou prvkem
T. Pokud ano, přestaví přepínací ventil na provoz se záložním kotlem.
Mikrospínač v servopohonu zapne záložní kotel.

 

Nastavením prvku T lze tedy ovlivnit míru vybití akumulační nádrže. Než zapne záložní kotel, vybije se
akumulační nádrž vždy minimálně na teplotu nastavenou prvkem
T.

 

Přepne-li se regulátor na provoz se záložním kotlem, setrvá v něm nejméně 8 minut. Provoz se záložním
kotlem je signalizován blikáním kontrolky
T.

 

Zaregistruje-li čidlo K nebo V, že se topí v kotli na tuhá paliva, přestaví regulátor přepínací ventil zpět
na provoz s akumulační nádrží. Záložní kotel se vypne.

 

 

Ovládání čerpadla topného okruhu  

                  

V zimním režimu je čerpadlo topného okruhu trvale zapnuté.

 

Kontrola maximální teploty v nádrži

 

Pokud teplota na čidle V překročí hodnotu nastavenou prvkem D, rozsvítí se kontrolka D aaregulátor otevírá
směšovací ventil, aby se nádrž ochladila do topného systému. Záložní kotel je vypnutý.

 

 

 

Elektrické připojení regulátoru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Důležité upozornění

    Na svorky 11, 12  nesmí být nic připojeno !!

 

 

Obr. 2  Elektrické připojení regulátoru