ADEX Comfort 12

 

Tento regulátor navazuje na typ ADEX Comfort 06. Zachovává všechny jeho funkce pro řízení topného okruhu,
nabízí však nový přístup a nové možnosti v zapojování kotlů, akumulačních nádrží a bojlerů:

 

 

 

1. Topný systém s kontrolou teploty kotle   

 

 

 

 

 

 

 

Toto zapojení lze s výhodou použít pro kotle, u nichž je třeba udržovat doporučenou provozní teplotu. 
Mohou to být kotle na tuhá paliva i na plyn. Protože se výstupní teplota kotle reguluje řízením teplotního spádu
na radiátorech,lze spolehlivě provozovat i topné soustavy s nedokonalou cirkulací v kotlovém okruhu. Regulátor
si poradí i s instalacemi, kde není kotlový okruh vůbec vytvořen.

 

Regulátor tedy udrží požadovanou teplotu kotle u systému se čtyřcestným i trojcestným směšovacím ventilem.
U systému se čtyřcestným ventilem a kotlovým čerpadlem pak nepřímo zajistí též udržení požadované minimální
teploty vratné kotlové vody.

 

Ohřev užitkové vody je zajištěn v zimním i letním režimu.

 

 

 

2. Kotelna na tuhá paliva se záložním kotlem v topném okruhu

 

 

 

 

Při nedostatečné teplotě kotle na tuhá paliva zavře regulátor směšovací ventil a přejde na provoz se záložním kotlem.
Záložní kotel pak spíná v 10-ti minutovém cyklu tak, aby udržel v topném okruhu požadovanou teplotu.

 

Záložní kotel může být elektrický nebo plynový a musí být osazen vlastním oběhovým čerpadlem. Plynový kotel
musí být dostatečně odolný proti nízkoteplotní korozi.  

 

 

TUV je ohřívána pouze kotlem na tuhá paliva. Teplotu odebírané užitkové vody lze regulovat termostatickým
směšovacím ventilem instalovaným na výstupu z bojleru.

 

 

 

 

 

3. Kotelna na tuhá paliva se záložním kotlem v kotlovém okruhu

 

 

 

 

Zapojení lze použít pro jedno i víceokruhové topné systémy se záložním kotlem. Záložní kotel může být

plynový i elektrický. Při nedostatečné teplotě kotle na tuhá paliva přejde regulátor na provoz se záložním kotlem.

Záložní kotel je trvale sepnutý, teplota v topném okruhu je regulována směšovacím ventilem.

 

Ohřev užitkové vody je zajištěn v zimním i letním režimu.

 

 

 

 

4. Kotelna na tuhá paliva s akumulačním zásobníkem a záložním kotlem

 

 

 

 

V základním zapojení zajišťuje regulátor dodávku tepla z kotle na tuhá paliva přímo do objektu. Do akumulační
nádrže se ukládají pouze přebytky, které objekt nepotřebuje.

 

U zapojení „Pouze pro vybíjení AKU“ topí regulátor do objektu pouze tehdy, je-li akumulační nádrž nabita
na potřebnou teplotu.

 

Je-li teplota v akumulační nádrži i v kotli na tuhá paliva nedostatečná, kontroluje regulátor, zda je nádrž vybita
na teplotu zvolenou uživatelem
. Pokud ano, zavře regulátor směšovací ventil a přejde na provoz se záložním kotlem.

 

Uživatel tedy může určit míru vybití akumulační nádrže. Než zapne záložní kotel, vybije se akumulační nádrž vždy

minimálně na teplotu určenou uživatelem.

 

Záložní kotel může být elektrický nebo plynový a musí být osazen vlastním oběhovým čerpadlem. Plynový kotel

musí být dostatečně odolný proti nízkoteplotní korozi.

 

 

 

5. Kotelna na tuhá paliva s akumulačním zásobníkem

    s možností připojit bojler pro řízený ohřev TUV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V základním zapojení dodává regulátor teplo z kotle přímo do objektu. Do akumulační nádrže se ukládají pouze

přebytky, které objekt nepotřebuje.

 

U zapojení „Pouze pro vybíjení AKU“ začne topit regulátor do objektu až po té, kdy je akumulační nádrž nabita
na potřebnou teplotu.

 

Je-li nádrž vybita, vypne regulátor oběhové čerpadlo, zavře směšovací ventil  a čeká na nové zatopení v kotli.

 

K akumulační nádrži lze zapojit ohřívač TUV s nabíjecím čerpadlem. Regulátor pak spíná nabíjecí čerpadlo podle

termostatu  TUV (TTUV) a s ohledem na teploty na čidlech K a V.