Ekvitermní regulátor ADEX EKVI


Regulátor ADEX EKVI je určen pro regulaci dodávky tepla směšováním. Využívá principu změn teploty topné vody podle změn venkovní teploty. Používá se v objektech, kde je s ohledem na způsob užívání nemožné vybrat referenční místnost - například vícebytové domy, objekty s více nezávislými uživateli, ...

Základní funkce:

Ovládání tříbodového servopohonu směšovacího ventilu podle teploty topné vody a venkovní teploty
Vypínání kotle při programových útlumech a havarijních teplotách kotle
Ochrana kotle proti nízkoteplotní korozi při osazení čidla teploty vratné kotlové vody
Časové (a teplotní) ovládání programovatelným pokojovým termostatem
Signalizace denního a nočního režimu
Automatická ochrana proti zamrznutí otopného systému
Letní režim s pravidelným procvičováním servopohonu a oběhových čerpadel
Analogový výstup pro ovládání řadiče kaskády ADEX DOMINO nebo proporcionálního
Autokonfigurace podle počtu osazených teplotních čidel
Možnost nočního vypínání oběhového čerpadla
Spínání kotle a nabíjecího čerpadla TUV podle termostatu TUV i v letním režimu

Teplotní křivky:

 

 

 

Nastavovací prvky:

Servisní pod víkem Uživatelské na víku
Vnitřní nastavovací prvky EKVI (3827 bytes) Uživatelské nastavovací prvky (1909 bytes)
Strmost teplotní křivky (STR25 až 90) R Posuv teplotní křivky +20°C
Teplota vratu kotle ( 45 až 65°C) ( Noční pokles 0 - 100%

 

Vyráběné typy regulátorů Ekvi
Základní řada Zakázková výroba
Ovládaná zařízení 5.1 4.1

3.1

*

1.1

*

3.1
DIN

*

4.1
DIN

5.1
DIN

Servopohon směšovacího ventilu

·

·

·

·

·

·

·

Čerpadlo topného okruhu

·

·

·

·

·

·

Kotel

·

·

·

·

Nabíjecí čerpadlo TUV

·

·

Analogový výstup 0-10V

·

·

·

·

·

·

* Nepoužívat v nových projektech!

Popis režimů a funkcí 

 

Příklady zapojení

 

 Příklad použití regulátoru ADEX EKVI 5.1 (4439 bytes)

Základní řešení kotelny s regulátorem ADEX EKVI 5.1 nebo ADEX EKVI 5.1 DIN

 

 

Použití regulátoru ADEX EKVI 2.2 s kaskádním řadičem DOMINO (5164 bytes)

Použití regulátoru ADEX EKVI 4.1 s řadičem kaskády kotlů ADEX Domino

 

 

Použití regulátoru ADEX EKVI 4.1 s regulátory NUMIRA (9055 bytes)

Použití regulátoru ADEX EKVI 4.1 v rozvětveném systému s regulátory ADEX Numira

 

 

Použití regulátoru ADEX EKVI 3.1 pro podlahové vytápění (5058 bytes)

Příklad použití regulátoru ADEX EKVI 3.1  pro podlahové vytápění (osazeno přídavné
čidlo V  pro ochranu kotle proti nízkoteplotní korozi)
.

Návrat na hlavní stranu