Programové varianty UE regulátoru

ADEX Numira pro použití v systémech:

Kotel na tuhá paliva / elektrokotel

Akumulační nádrž / elektrokotel

Regulátory ADEX Numira s programovými variantami UE zajišťují ovládání směšovacího ventilu, oběhových čerpadel a spínání zdrojů pro zajištění automatického provozu. Jako hlavní zdroj nejčastěji slouží kotle na tuhá paliva, popř. akumulační nádrž a jako druhý zdroj je použit přímotopný elektrokotel, který zajišťuje otop po vyhasnutí kotle na tuhá paliva nebo po vybití akumulační nádrže. Při provozu s kotlem na tuhá paliva regulátor přednostně zajišťuje správné tepelné podmínky pro kotel. Pomocí spínačů SU a SE lze ručně volit zdroj nebo automatické přepínaní.

Programové varianty se liší podle způsobu zapojení zdrojů v systému a mohou být použity pro regulátory s omezeným počtem výstupů. Regulátor je podle toho určen verzí HW (Numira 3.1 až 6.1) a verzí SW (UE1 až UE9). Cena regulátoru je určena verzí HW.

 

 

Přehled zapojení pro regulátory ADEX Numira/UE:

ADEX Numira 6.1/UE1:

n61ue1.gif (10458 bytes)

Programová varianta UE1 je určena pro systémy, kde elektrokotel je zapojen přes zpětnou klapku paralelně k otopnému systému. Regulátor zajišťuje automatický přechod na vytápění elektrokotlem, přičemž obsluhuje i spínání oběhového čerpadla elektrokotle s patřičným doběhem čerpadla po vypnutí kotle. Pomocí spínačů SE a SU lze volit nuceně provoz s K1 nebo s K2 nebo automatický přechod.

 

Regulátory ADEX Numira s programovou variantou UE1:

 

Kotel K1

Kotel K2

Čerpadlo M1

Čerpadlo M2

Čerpadlo M3

Servopohon SV

6.1/UE1

ano

ano

ano

ano

ano

ano

5.1/UE1

ano

 

ano

ano

ano

ano

4.1/UE1 ano   ano   ano ano

4.2/UE1

ano

 

ano

ano

ano

3.1/UE1

ano

 

ano

   

ano

 


 

ADEX Numira 6.1/UE2:

n61ue2.gif (9890 bytes)

Programová varianta UE2 se liší od varianty UE1 ovládáním nabíjecího čerpadla TUV při provozu kotle na tuhá paliva. Není nutno osazovat termostatický směšovací ventil na výstup TUV do systému. Regulátor Numira neovládá čerpadlo elektrokotle - předpokládá se použití elektrokotle s vestavěným čerpadlem.
Spínačem SE lze nuceně volit provoz pouze s elektrokotlem.

 

 

Regulátory ADEX Numira s programovou variantou UE2:

 

Kotel K1

Kotel K2

Čerpadlo M1

Čerpadlo M2

Čerpadlo M3

Servopohon SV

6.1/UE2

ano

ano

ano

ano

ano

ano

5.1/UE2

ano

 

ano

ano

ano

ano

 


ADEX Numira 6.1/UE3:

n61ue3.gif (8902 bytes)

Programová varianta UE3 je určrna pro systémy, ve kterých je elektrokotel zapojen do otopného okruhu. Elektrokotel nemusí pak mít vlastní čerpadlo, ale pokud nemá způsobovat tepelné ztráty, musí být opatřen tepelnou izolací. Přednostně doporučujeme tento způsob zapojení elektrokotle do otopného systému.

 

Regulátory ADEX Numira s programovou variantou UE3:

 

Kotel K1

Kotel K2

Čerpadlo M1

Čerpadlo M2

Čerpadlo M3

Servopohon SV

6.1/UE3

ano

ano

ano

ano

ano

ano

5.1/UE3

ano

 

ano

ano

ano

ano

 


ADEX Numira 6.1/UE4:

n61ue4.gif (9410 bytes)

 

Provedení UE4 umožňuje regulovat systém, ve kterém je ohřev TUV při provozu kotle na tuhá paliva řízen ovládáním nabíjecího čerpadla TUV a elektrokotle je napojen paralelně k otopnému systému. Ovládání čerpadla elektrokotle regulátorem zajišťuje spínání s doběhem čerpadla po vypnutí elektrokotle.

Varianta UE4 se vyrábí pouze v provedení ADEX Numira 6.1/UE4.

 


ADEX Numira 6.1/UE5:

n61ue5.gif (9748 bytes)

Varianta UE5 má výhodně zapojený elektrokotel přímo do otopného okruhu  a je navíc vybavena signalizací poruchy na čidle, popř. přetopení nebo zamrznutí systému. S výhodou lze také používat varianty Numira 3.1 až 5.1.

 

Regulátory ADEX Numira s programovou variantou UE5:

 

Kotel K1

Kotel K2

Čerpadlo M1

Čerpadlo M2

Porucha M3

Servopohon SV

6.1/UE5

ano

ano

ano

ano

ano

ano

5.1/UE5

ano

 

ano

ano

ano

ano

4.2/UE5

ano

 

ano

ano

ano

4.4/UE5

ano

ano

ano

   

ano

3.1/UE5

ano

 

ano

   

ano


ADEX Numira 3.1/UE8:

n31ue8.gif (6159 bytes)

Programová varianta UE8 slouží k regulaci vybíjení akumulační nádrže ovládáním směšovacího ventilu a oběhového čerpadla otopného okruhu s přepnutím na provoz s elektrokotlem při vybití nádrže. Pomocí spínačů SE a SU lze volit přednostně provoz s elektrokotlem nebo akumulační nádrží.

Regulátor ADEX Numira s programem UE8 se vyrábí v základní variantě ADEX Numira 3.1/UE8.

 


ADEX Numira 4.1/UE9:

n41ue9.gif (6666 bytes)

Regulátor ADEX Numira s programem UE9 má podobné vlastnosti jako verze UE8, ale je určen pro soustavy s elektrokotlem, připojeným paralelně k otopné soustavě.

 

Regulátory ADEX Numira s programovou variantou UE9:

 

Kotel K1

Čerpadlo M1

Čerpadlo M3

Servopohon SV

4.1/UE9

ano

ano

ano

ano

3.1/UE9

ano

ano

ano

ADEX Numira 4.1/UE10:

Tato programová varianta umožňuje také nabíjet zásobník TUV z akumulace, přičemž se zohledňuje teplotní spád akumulace bojler i požadovaná teplota v bojleru.
Katalogový list ke stažení zde.

 

Pokud nebude žádné z uvedených řešení vyhovovat vašim požadavkům, můžeme upravit jak program, tak provedení regulátoru podle vašich potřeb.